Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

08210: Næring 78 Arbeidskrafttjenester. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak 2008 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 I alt , 01 Rekruttering av arbeidskraft , 01.01 Rekruttering av ledende personale ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000