Tjenesteyting

Statistikk

Avfall fra tjenesteytende næringer
Statistikken gir nasjonale tall for avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materiale og enkeltnæringer
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper
Statistikken gir informasjon om tjenestetypene innen forretningsmessig tjenesteyting.
Omsetningsindeks for tjenester
Statistikken måler endring i omsetning for tjenestenæringer
Annen tjenesteyting, omsetning
Formålet med statistikken er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen annen tjenesteyting
Statistikken oppdateres ikke lenger
Energibruk i tjenesteytende næringer
Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruk, oppvarmingsutstyr og enøk i næringsbygg i tjenesteytende næringer
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Stabil omsetning for flere tjenestenæringer i koronaperioden

    Sesongjusterte tall fra omsetningsindeks for tjenester viser at flere næringer foreløpig har hatt stabil omsetning gjennom koronaperioden . Dette gjelder også omsetning i 2. kvartal 2021 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tjenesteyting.