Tjenesteyting

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Stabil omsetning for flere tjenestenæringer i koronaperioden

Sesongjusterte tall fra omsetningsindeks for tjenester viser at flere næringer foreløpig har hatt stabil omsetning gjennom koronaperioden . Dette gjelder også omsetning i 2. kvartal 2021 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet tjenesteyting.