Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

08207: Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak 2008 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Tjenestetyper i alt , 01 Revisjon , 02 Regnskap og bokføring ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000