405343
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
405343
statistikk
2020-03-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

10,4 %

Økt omsetning i netthandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20185. termin 20195. termin 2018 - 5. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy44 20547 7318,00,1
Engroshandel175 724183 3744,46,0
Detaljhandel81 34682 9722,02,4
Dagligvarehandel29 30329 3510,23,3
Netthandel3 9424 35010,46,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20185. termin 20195. termin 2018 - 5. termin 2019
Hele landet81 34682 9722,0
 
Østfold (-2019)3 9804 0952,9
Akershus (-2019)10 02310 2532,3
Oslo11 40311 8383,8
Hedmark (-2019)2 9462 933-0,4
Oppland (-2019)2 9442 9640,7
Buskerud (-2019)4 3434 4492,4
Vestfold (-2019)4 1664 2862,9
Telemark (-2019)2 5842 6532,7
Aust-Agder (-2019)1 8441 8721,5
Vest-Agder (-2019)2 7602 8071,7
Rogaland6 5736 7122,1
Hordaland (-2019)7 7007 8041,4
Sogn og Fjordane (-2019)1 5271 5561,9
Møre og Romsdal3 8213 8631,1
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)40-100,0
Trøndelag - Trööndelage7 1247 1480,3
Nordland3 7303 8112,2
Troms - Romsa (-2019)2 6732 7332,2
Finnmark - Finnmárku (-2019)1 2011 194-0,6

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20185. termin 20195. termin 2018 - 5. termin 2019
Hele landet44 20547 7318,0
 
Østfold (-2019)2 3492 65212,9
Akershus (-2019)10 1889 942-2,4
Oslo7 2328 48117,3
Hedmark (-2019)1 2331 35710,1
Oppland (-2019)1 2311 3076,2
Buskerud (-2019)3 1443 99427,0
Vestfold (-2019)1 5041 75716,8
Telemark (-2019)1 4541 5577,1
Aust-Agder (-2019)68379716,7
Vest-Agder (-2019)1 3311 3874,2
Rogaland3 0062 966-1,3
Hordaland (-2019)2 6322 8157,0
Sogn og Fjordane (-2019)55161511,6
Møre og Romsdal1 6441 626-1,1
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag - Trööndelage3 2943 6159,7
Nordland1 2821 4009,2
Troms - Romsa (-2019)1 0431 0642,0
Finnmark - Finnmárku (-2019)403397-1,5

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20185. termin 20195. termin 2018 - 5. termin 2019
Hele landet175 724183 3744,4
 
Østfold (-2019)5 4625 7635,5
Akershus (-2019)41 85944 3886,0
Oslo46 55747 4341,9
Hedmark (-2019)4 1534 4687,6
Oppland (-2019)2 3452 311-1,4
Buskerud (-2019)6 7286 9853,8
Vestfold (-2019)6 8346 8390,1
Telemark (-2019)1 7571 97312,3
Aust-Agder (-2019)1 7371 8174,6
Vest-Agder (-2019)2 7822 774-0,3
Rogaland9 50210 88214,5
Hordaland (-2019)17 77719 1107,5
Sogn og Fjordane (-2019)2 6412 584-2,2
Møre og Romsdal7 3297 9778,8
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag - Trööndelage8 9498 818-1,5
Nordland4 9064 463-9,0
Troms - Romsa (-2019)3 6243 9639,4
Finnmark - Finnmárku (-2019)7828265,6

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
5. termin 20186. termin 20181. termin 20192. termin 20193. termin 20194. termin 20195. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner44 20542 31739 29345 97049 15343 26047 731
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler30 48030 79728 72133 29535 64631 32333 040
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 9527 4836 8107 7748 4217 5108 602
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler5 3923 7243 4284 2994 4173 8755 705
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler381314334602670552385
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner175 724179 941159 875174 534176 413165 921183 374
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 5592 6152 0012 7112 8152 4362 668
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler61 7372 61559 26266 88260 94260 49265 096
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk27 09262 80324 04924 16624 00924 07627 395
Engroshandel med IKT-utstyr8 31310 5808 2878 1688 1617 9448 639
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr23 38823 91319 91422 13724 35820 29424 915
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers49 86151 72444 09947 96853 64248 37351 786
Uspesifisert engroshandel2 7742 7922 2632 5032 4872 3062 875
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner81 34695 90271 97180 08687 94289 06182 972
Butikkhandel med bredt vareutvalg32 23336 46129 86433 35533 94135 14832 308
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 4214 9953 1413 8864 1444 2783 842
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 4398 2737 5328 1038 9708 9878 296
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8061 027665642730802776
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 10416 41711 71812 91615 25415 92715 178
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 7875 5733 3393 8974 4944 6043 724
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 25917 60311 73113 26516 04114 82214 086
Torghandel28691522528435
Detaljhandel utenom utsalgssted4 2705 4843 9674 0004 3164 4094 728

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB