405464
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
405464
statistikk
2020-09-11T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

15,8 %

økt omsetning i dagligvarehandelen fra 2.termin 2019 til 2.termin 2020

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20192. termin 20202. termin 2019 - 2. termin 20202018 - 2019
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy45 82540 198-12,32,4
Engroshandel172 034171 9950,03,2
Detaljhandel80 11983 1953,81,7
Dagligvarehandel30 47335 29915,82,0
Netthandel3 7075 34244,18,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20192. termin 20202. termin 2019 - 2. termin 2020
Hele landet80 11983 1953,8
 
Viken18 20919 5997,6
Oslo11 02611 6325,5
Innlandet5 6145 497-2,1
Vestfold og Telemark6 7167 3239,0
Agder4 6394 9135,9
Rogaland6 8017 0183,2
Vestland9 2009 1960,0
Møre og Romsdal3 8283 8440,4
Trøndelag - Trööndelage6 7826 8471,0
Nordland3 6403 6520,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 6653 6730,2

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20192. termin 20202. termin 2019 - 2. termin 2020
Hele landet45 82540 198-12,3
 
Viken15 45713 497-12,7
Oslo8 7967 338-16,6
Innlandet2 2742 151-5,4
Vestfold og Telemark3 0652 709-11,6
Agder2 0492 028-1,0
Rogaland3 0642 693-12,1
Vestland3 4892 957-15,2
Møre og Romsdal1 6161 449-10,3
Trøndelag - Trööndelage3 3832 939-13,1
Nordland1 2431 150-7,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 3891 286-7,4

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20192. termin 20202. termin 2019 - 2. termin 2020
Hele landet172 034171 9950,0
 
Viken53 11553 8221,3
Oslo45 50243 334-4,8
Innlandet5 9236 1914,5
Vestfold og Telemark7 9308 1332,6
Agder4 5164 7405,0
Rogaland9 87511 45516,0
Vestland17 93217 380-3,1
Møre og Romsdal7 7087 320-5,0
Trøndelag - Trööndelage8 3618 5762,6
Nordland4 7265 0787,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku6 4455 964-7,5

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
2. termin 20193. termin 20194. termin 20195. termin 20196. termin 20191. termin 20202. termin 2020
Handel med og reparasjon av motorvogner45 82548 99343 12746 98740 91041 57840 198
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler33 37335 72131 39832 49829 19729 90327 823
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 5918 2307 3378 4577 6087 6797 471
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 2584 3723 8395 6473 8233 6504 294
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler602670552384282346610
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner172 034173 885163 623181 614178 382160 358171 995
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 7122 8142 4352 6622 3491 9442 425
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler66 3672 81460 11364 75365 49360 66368 848
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk23 01460 53023 26226 37425 60722 96724 697
Engroshandel med IKT-utstyr8 3048 2717 9168 61911 4508 2099 132
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr22 17924 38820 30224 85224 24719 85822 869
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers47 03852 42947 34151 56546 51144 50141 433
Uspesifisert engroshandel2 4202 3922 2522 7882 7262 2162 591
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner80 11987 84389 00483 14797 23475 62383 195
Butikkhandel med bredt vareutvalg33 35933 93735 14032 23337 06431 72938 199
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 9024 1464 2793 8505 1663 4193 990
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 0958 9518 9798 2787 8667 4976 100
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger6417308027781 129715628
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger12 95215 19315 88715 35216 65012 67014 242
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 8974 4964 6063 7195 3113 0653 659
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 25816 03114 82214 16217 76412 31410 654
Torghandel21518335732126
Detaljhandel utenom utsalgssted3 9944 3094 4074 7416 2114 1935 695

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB