405468
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
405468
statistikk
2020-12-17T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

39,6 %

økt omsetning i netthandelen fra 4. termin 2019 til 4. termin 2020

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
4. termin 20194. termin 20204. termin 2019 - 4. termin 20202018 - 2019
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy43 14947 0689,12,4
Engroshandel162 996165 0621,32,8
Detaljhandel89 176100 98413,21,9
Dagligvarehandel31 94238 08419,22,0
Netthandel4 0915 71139,69,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20194. termin 20204. termin 2019 - 4. termin 2020
Hele landet89 176100 98413,2
 
Viken19 70822 36213,5
Oslo11 29312 74812,9
Innlandet6 5127 41713,9
Vestfold og Telemark7 9749 35817,4
Agder5 7866 74316,5
Rogaland6 9947 79211,4
Vestland10 19211 1779,7
Møre og Romsdal4 2744 77311,7
Trøndelag - Trööndelage7 7758 81213,3
Nordland4 4555 13915,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 2134 66310,7

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20194. termin 20204. termin 2019 - 4. termin 2020
Hele landet43 14947 0689,1
 
Viken15 10216 75110,9
Oslo7 3097 4902,5
Innlandet2 3832 5175,6
Vestfold og Telemark2 9933 2538,7
Agder1 9712 19111,2
Rogaland2 7332 9417,6
Vestland3 1013 45011,3
Møre og Romsdal1 5451 83318,6
Trøndelag - Trööndelage3 2743 72613,8
Nordland1 2841 3686,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 4551 5476,3

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20194. termin 20204. termin 2019 - 4. termin 2020
Hele landet162 996165 0621,3
 
Viken50 94254 5727,1
Oslo44 48043 161-3,0
Innlandet5 7676 2278,0
Vestfold og Telemark7 6068 0986,5
Agder4 6144 8495,1
Rogaland9 6009 6770,8
Vestland16 93515 537-8,3
Møre og Romsdal7 0156 768-3,5
Trøndelag - Trööndelage7 9908 4846,2
Nordland3 6373 6530,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 4094 036-8,5

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
4. termin 20195. termin 20196. termin 20191. termin 20202. termin 20203. termin 20204. termin 2020
Handel med og reparasjon av motorvogner43 14947 00540 91341 56140 15948 42147 068
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler31 42932 53329 22029 92027 76633 98034 553
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 3738 4737 6177 6887 5188 8077 711
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 7965 6163 7943 6084 2724 7934 178
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler552384282345603841626
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner162 996181 059177 693158 572171 428177 641165 062
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 4352 6622 3481 9442 6342 5101 684
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler60 0232 66265 35461 20869 50670 99268 903
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk23 27564 67625 63122 95523 82424 76924 363
Engroshandel med IKT-utstyr7 9468 65211 4808 2269 1388 7897 627
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr20 35124 91424 31119 89022 78223 60719 786
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers46 72850 98945 87342 14341 04244 24140 307
Uspesifisert engroshandel2 2382 7782 6952 2052 5012 7332 393
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner89 17683 35197 40275 65283 522100 671100 984
Butikkhandel med bredt vareutvalg35 12632 22737 05231 72538 26541 16241 644
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 2773 8465 1633 4163 9934 6534 909
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner9 1278 4547 9967 5456 2407 5068 537
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8027761 126713629772817
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 90815 37316 67012 63614 25918 51818 167
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 6113 7265 3183 0753 6265 5125 442
Annen butikkhandel i spesialforretninger14 81714 14717 74712 30310 62416 20615 288
Torghandel83357321244148
Detaljhandel utenom utsalgssted4 4274 7656 2584 2195 8606 3006 131

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB