375953
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
375953
statistikk
2019-05-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9,3 %

vekst i omsetning for netthandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20176. termin 20186. termin 2017 - 6. termin 20182017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Tabellen ble rettet 6. juni 2019
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy46 13342 114-8,70,1
Engroshandel175 943179 4962,07,2
Detaljhandel93 51195 9602,62,4
Dagligvarehandel31 18332 0822,93,3
Netthandel4 6585 17511,16,7

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20176. termin 20186. termin 2017 - 6. termin 2018
Tabellen ble rettet 6. juni 2019
Hele landet93 51195 9602,6
 
Østfold4 4364 5763,2
Akershus11 70912 2484,6
Oslo12 83713 1162,2
Hedmark3 3023 3611,8
Oppland3 2633 3924,0
Buskerud4 9605 0792,4
Vestfold4 7405 0296,1
Telemark2 9803 0331,8
Aust-Agder2 0862 1161,4
Vest-Agder3 2223 3183,0
Rogaland7 8778 1263,2
Hordaland9 0939 2982,3
Sogn og Fjordane1 7781 7780,0
Møre og Romsdal4 5814 6080,6
Sør-Trøndelag (-2017)5 7000-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)2 2820-100,0
Trøndelag08 130.
Nordland4 2734 3000,6
Troms - Romsa3 0793 1131,1
Finnmark - Finnmárku1 3121 3412,2

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20176. termin 20186. termin 2017 - 6. termin 2018
Hele landet46 13342 114-8,7
 
Østfold2 3352 116-9,4
Akershus10 2579 503-7,4
Oslo8 8427 238-18,1
Hedmark1 2311 103-10,4
Oppland1 2041 116-7,3
Buskerud3 8523 839-0,3
Vestfold1 4911 421-4,7
Telemark1 4601 451-0,6
Aust-Agder665644-3,2
Vest-Agder1 2351 146-7,2
Rogaland2 9892 788-6,7
Hordaland2 7382 524-7,8
Sogn og Fjordane538520-3,3
Møre og Romsdal1 5451 387-10,2
Sør-Trøndelag (-2017)2 3050-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)8990-100,0
Trøndelag02 932.
Nordland1 1411 109-2,8
Troms - Romsa970890-8,2
Finnmark - Finnmárku436387-11,2

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20176. termin 20186. termin 2017 - 6. termin 2018
Hele landet175 943179 4962,0
 
Østfold5 1305 3003,3
Akershus40 50040 4830,0
Oslo55 47054 073-2,5
Hedmark3 8404 22910,1
Oppland2 0732 2136,8
Buskerud5 8396 2096,3
Vestfold6 3256 7426,6
Telemark1 5691 6686,3
Aust-Agder1 7481 7560,5
Vest-Agder2 7022 693-0,3
Rogaland9 3089 8175,5
Hordaland15 68616 6206,0
Sogn og Fjordane2 3062 4777,4
Møre og Romsdal6 9857 1652,6
Sør-Trøndelag (-2017)7 4570-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 0740-100,0
Trøndelag08 609.
Nordland3 4604 68235,3
Troms - Romsa3 7524 0377,6
Finnmark - Finnmárku7197210,3

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
6. termin 20171. termin 20182. termin 20183. termin 20184. termin 20185. termin 20186. termin 2018
Tabellen ble rettet 6. juni 2019.
Handel med og reparasjon av motorvogner46 13339 06445 60447 02340 59044 22842 114
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler34 32228 78733 13133 58929 53030 61430 797
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 5126 7457 8138 3926 9197 9547 382
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 0123 2254 0924 3343 6125 2843 635
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler288307568709529377301
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner175 943150 970165 542180 166161 490179 433179 496
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 4351 7992 2452 6292 1522 2542 292
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler63 4981 79960 75660 86157 83861 80860 200
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 00753 80625 39025 30624 98327 17626 415
Engroshandel med IKT-utstyr10 2717 3007 2347 9917 3248 22610 655
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr22 39618 14020 77823 15018 96123 21323 843
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers50 44843 72046 85257 89548 15154 09353 419
Uspesifisert engroshandel2 8882 0712 2872 3342 0812 6622 673
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner93 51170 76577 25588 47586 14781 18395 960
Butikkhandel med bredt vareutvalg35 44029 19331 99234 32533 77032 21636 428
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 8763 0453 7434 1224 1043 7075 011
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 3807 7158 1399 1099 2257 4358 218
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger1 1217496978247848061 026
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger16 12911 35712 07215 00815 01915 07616 408
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 8663 5164 0124 5694 7483 7835 635
Annen butikkhandel i spesialforretninger17 64211 54312 96116 52614 45813 89817 642
Torghandel61132153762867
Detaljhandel utenom utsalgssted4 9983 6353 6173 9393 9634 2335 526

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB