333918
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
333918
statistikk
2019-02-18T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5,0 %

vekst i omsetning i netthandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20175. termin 20185. termin 2017 - 5. termin 20182016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy46 10144 262-4,05,1
Engroshandel165 383176 7466,96,6
Detaljhandel79 79181 8742,62,5
Dagligvarehandel28 22028 9572,61,8
Netthandel3 6883 8745,014,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20175. termin 20185. termin 2017 - 5. termin 2018
Hele landet79 79181 8742,6
 
Østfold3 8694 0444,5
Akershus9 85610 2443,9
Oslo10 97711 2672,6
Hedmark2 9212 9842,2
Oppland2 8612 9633,6
Buskerud4 2904 3752,0
Vestfold4 0594 2093,7
Telemark2 6042 6772,8
Aust-Agder1 7801 8333,0
Vest-Agder2 7452 8182,7
Rogaland6 5056 6472,2
Hordaland7 5927 7602,2
Sogn og Fjordane1 5201 5310,7
Møre og Romsdal3 8253 8570,8
Sør-Trøndelag (-2017)4 9350-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 9680-100,0
Trøndelag97 03478 055,6
Nordland3 6703 7141,2
Troms - Romsa2 6382 7253,3
Finnmark - Finnmárku1 1651 1902,1

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20175. termin 20185. termin 2017 - 5. termin 2018
Hele landet46 10144 262-4,0
 
Østfold2 4412 324-4,8
Akershus9 74810 2595,2
Oslo8 9627 121-20,5
Hedmark1 2421 218-1,9
Oppland1 2721 226-3,6
Buskerud3 7823 122-17,5
Vestfold1 5681 503-4,1
Telemark1 4461 443-0,2
Aust-Agder7107150,7
Vest-Agder1 2781 3646,7
Rogaland2 8323 0317,0
Hordaland2 7262 694-1,2
Sogn og Fjordane54561913,6
Møre og Romsdal1 6241 6280,2
Sør-Trøndelag (-2017)2 3430-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)9060-100,0
Trøndelag03 251.
Nordland1 2971 295-0,2
Troms - Romsa1 0181 0503,1
Finnmark - Finnmárku36039810,6

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20175. termin 20185. termin 2017 - 5. termin 2018
Hele landet165 383176 7466,9
 
Østfold5 4365 4991,2
Akershus38 80641 8217,8
Oslo45 39449 1028,2
Hedmark3 8884 1677,2
Oppland2 2442 3565,0
Buskerud5 9626 4177,6
Vestfold6 3366 6765,4
Telemark1 5651 75011,8
Aust-Agder1 6661 7303,8
Vest-Agder2 6692 9169,3
Rogaland8 7819 5638,9
Hordaland16 43617 1104,1
Sogn og Fjordane2 4702 6667,9
Møre og Romsdal6 9337 2544,6
Sør-Trøndelag (-2017)7 4600-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 0040-100,0
Trøndelag08 964.
Nordland4 0134 3398,1
Troms - Romsa3 6093 6270,5
Finnmark - Finnmárku71378910,7

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
5. termin 20176. termin 20171. termin 20182. termin 20183. termin 20184. termin 20185. termin 2018
Handel med og reparasjon av motorvogner46 10146 11939 05145 62947 05240 61844 262
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler32 92134 31828 80133 17833 64029 56330 571
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 6367 5066 7227 7928 3716 9158 047
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler5 1894 0073 2214 0914 3323 6115 270
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler355288307568709529375
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner165 383176 410148 429162 889177 535159 017176 746
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 3662 4431 8162 2692 6592 1722 317
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler59 9382 44353 90660 82260 86757 82261 685
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk25 44263 66822 06023 12822 90822 71525 587
Engroshandel med IKT-utstyr7 71610 1977 1487 0837 8227 2538 135
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr21 19321 84217 69520 34522 76818 52422 857
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers46 05750 60743 73646 90358 12148 39553 432
Uspesifisert engroshandel2 6712 9152 0682 3402 3902 1362 734
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner79 79193 70070 75477 25488 45686 10481 874
Butikkhandel med bredt vareutvalg31 10135 43829 20732 00034 32533 77431 881
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 6194 8262 9763 6774 0744 0283 630
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 1087 4027 6958 1319 0949 2058 633
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8121 120749696822782807
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger14 55416 26211 44212 17615 12415 14515 074
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 7905 8853 5134 0084 5674 7683 825
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 78617 61711 52412 91916 46014 39113 784
Torghandel25611321537627
Detaljhandel utenom utsalgssted3 9975 0893 6353 6263 9363 9364 214

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB