Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

09443: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, kjønn og valgdistrikt 2005 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.