109654
/valg/statistikker/stvalgkand/hvert-4-aar
109654
Færre kvinnelige listekandidater
statistikk
2013-06-27T10:00:00.000Z
Valg
no
stvalgkand, Stortingsvalget, listekandidater, stortingskandidater, politiske partier, valglisterStortingsvalg, Valg
true

Stortingsvalget, listekandidater2013

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Færre kvinnelige listekandidater

Vel 40 prosent av listekandidatene er kvinner ved årets stortingsvalg, en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2009. Av stortingspartiene er det Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) som har størst økning i andelen mannlige listekandidater.

Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste og kjønn
2013
Begge kjønnMennKvinner
Alle partier4 0812 4371 644
Det norske Arbeiderparti282141141
Fremskrittspartiet27618294
Høyre281150131
Kristelig Folkeparti280148132
Senterpartiet280142138
Sosialistisk Venstreparti282135147
Venstre280155125
Rødt272133139
Andre lister1 8481 251597

Blant stortingspartiene er det omtrent like mange kvinner som menn på listene, unntatt for Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre som har en overvekt av menn. På Frps valglister er nær to av tre kandidater menn. Siden 2009 har Venstre og Frp hatt en økning i mannlige listekandidater med henholdsvis 5 og 3,5 prosentpoeng.

Mange offentlig ansatte på stortingspartienes valglister

Som ved forrige valg er det flest kandidater fra offentlig sektor på listene. Arbeiderpartiet har, som ved valget for fire år siden, 42 prosent av listekandidatene sine fra offentlig administrasjon og forsvar. Høyre har 30 prosent, mens FrP og Sp begge har 25 prosent fra samme sektor. Hver fjerde listekandidat fra SV kommer fra undervisningssektoren, noe som også gjelder hver femte listekandidat for Rødt, KrF og Venstre. Blant listekandidatene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kommer en fjerdedel fra varehandel, samferdsel og finans.

Ved stortingsvalget blir det stadig færre listekandidater fra primær- og sekundærsektorene som er listekandidater ved stortingsvalget. Som vanlig har Sp flest kandidater fra primærnæringen, mens Rødt og Høyre har høyest andel fra sekundærnæringene.

Hele 77 prosent av listekandidatene er sysselsatte. I befolkingen er det 74 prosent som er sysselsatte. Alle stortingspartiene, med unntak av SV, har over 90 prosent sysselsatte blant sine listekandidater.

Listekandidatene er høyt utdannet

Som ved tidligere stortingsvalg finner vi en langt høyere andel med høyere utdanning blant listekandidatene sammenlignet med befolkningen generelt. Hele 52 prosent blant listekandidatene har høyere utdanning, mot 29 prosent av befolkningen. Forskjellen er tydelig både når det gjelder kort og lang høyere utdanning. I befolkningen generelt har 18 prosent av mennene og 26 av kvinnene fullført kort universitetsutdanning, mot henholdsvis 31 og 44 prosent blant listekandidatene. Det er dobbelt så mange listekandidater som har lang universitetsutdanning, enn i befolkingen for øvrig.

I befolkningen er det 28 prosent som har grunnskole som sin høyeste utdanning, mot 15 prosent av listekandidatene.

KrF med lavest andel unge og høyest andel eldre listekandidater

Venstre er det stortingspartiet som har størst andel listekandidater under 40 år, SV har nest størst andel. KrF har lavest andel unge listekandidater og høyest andel eldre kvinnelige listekandidater. SV har høyest andel eldre menn av stortingspartiene.

Flertallet av partiene stiller med lister i alle fylker

Ved årets stortingsvalg stiller 13 partier lister i alle fylker. I tillegg til dagens sju stortingspartier kan velgere i alle landets fylker også stemme på De Kristne, Rødt, Demokratene i Norge, Miljøpartiet De Grønne, Piratpartiet og Kystpartiet.

Til sammen stiller 21 partier til valg i ett eller flere fylker, dette er tre færre enn sist.

Stadig færre kommuner som har to dagers valg

Det er kommunene selv som avgjør om det skal være én eller to dagers valg. Ved det kommende stortingsvalget avholder 234 kommuner valgting én dag, som er 30 flere enn for fire år siden.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB