Skolebidragsindikatorer er fra og med 2019 publisert årlig på Utdanningsdirektoratet sine nettsider, men indikatorene er beregnet av SSB. Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode for indikatorene som er levert til Utdanningsdirektoratet for de sammenslåtte årgangene 2021 og 2022, det vil si resultater på nasjonale prøver fra skoleårene 2021/2022 og 2022/2023. Det gir også svar på en del sentrale spørsmål knyttet til presentasjon, tolkning og omfang av indikatorene. Skolebidragsindikatorer for tidligere årganger er beskrevet i dokumentasjonsnotater (SSB Notater 2019/21, 2020/16 og 2021/14)

Grunnet regjeringens beslutning om å avlyse eksamener i grunnskolen våren 2020, 2021 og 2022, har vi heller ikke i år hatt mulighet til å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn for de sammenslåtte årgangene 2021 og 2022. Årsaken til dette er at utgangspunktet for å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn er den skriftlige eksamenskarakteren elevene får ved utgangen av grunnskolen.

Indikatorene bygger på samme type data og beregningsgrunnlag som i SSB Rapport 2017/02, men med litt ulikt valg av skala og presentasjonsform.

I tråd med SSBs Rapport 2017/2 viser også indikatorene beregnet for perioden for de nyeste årgangene en stabilitet over tid som er på linje med funn i tidligere internasjonale studier.