Undersøkelsen ble gjort med finansiering fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, publikasjoner fra Udir samt til forskning og undervisning.

Undersøkelsen ble gjennomført som en selvadministrert webundersøkelse. De som var trukket ut mottok e-post og SMS med informasjon om undersøkelsen og lenke til webskjema.

Undersøkelsen ble gjennomført som en fulltelling blant 26 701 personer som var registrert som at de arbeidet som lærer i videregående skole i skoleåret 2022/2023. I undersøkelsen var det 1 667 personer som svarte i skjema at de ikke arbeidet som lærer i dette undervisningsåret. Bruttoutvalget var dermed på 25 034 personer. Av disse oppnådde vi intervju med 72,3 prosent. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke kom i kontakt med respondentene.