Skolebidragsindikatorer er fra og med 2021 publisert årlig på Utdanningsdirektoratet sine nettsider, men indikatorene er beregnet av SSB. Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode for indikatorene som er levert til Utdanningsdirektoratet for de sammenslåtte skoleårene 2019 og 2020, og 2020 og 2021. Det gir også svar på en del sentrale spørsmål knyttet til presentasjon, tolkning og omfang av indikatorene.

Grunnet regjeringens beslutning om å avlyse eksamen i grunnskolen våren 2020 og 2021, har vi ikke mulighet til å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn for de sammenslåtte skoleårene 2019 og 2020, og 2020 og 2021. Årsaken til dette er at utgangspunktet for å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn er den skriftlige eksamenskarakteren elevene får ved utgangen av grunnskolen.

Indikatorene bygger på samme type data og beregningsgrunnlag som i SSB Rapport 2017/02, men med litt ulikt valg av skala og presentasjonsform.

I tråd med SSBs Rapport 2017/2 viser også indikatorene beregnet for perioden for de nyeste årgangene en stabilitet over tid som er på linje med funn i tidligere internasjonale studier.