Undersøkelsen belyser studenters bosituasjon, økonomi, helse, studiehverdag og arbeidsforhold. Levekårsundersøkelsen for studenter 2021 ble finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD).

Til undersøkelsen ble det trukket et tilfeldig utvalg på 8 000 studenter som var 18 år eller eldre. Utvalget ble trukket fra de registrerte studentene i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) og DBH Fagskolestatistikk.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert telefon-, og webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 70,2 prosent av utvalget. Det inkluderer også de som svarte i undersøkelsen at de ikke var studenter. De viktigste årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden og at en del personer ikke ønsket å være med.