Artikler om ansatte i barnehage og skole

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Flere yngre lærere i grunnskolen Artikkel 30. oktober

  Nesten halvparten av lærerne som underviste i grunnskolen i 4. kvartal 2022 var under 40 år, og andelen lærere med mastergrad har økt. Samtidig har andelen lærere over 40 år gått ned.

2022

 1. 8 av 10 lærerutdannede jobber i skolen eller andre relevante næringer Artikkel 29. august

  Av de totalt 180 456 sysselsatte med lærerutdanning i Norge jobber nær 80 prosent på en grunnskole eller videregående skole, i skolesektoren eller i andre næringer der lærerutdanningen er direkte relevant.

2021

 1. Vel 1 av 6 lærerårsverk i grunnskolen uten lærerutdanning Artikkel 1. september

  Lærere uten lærerutdanning utgjorde 17,5 prosent av alle avtalte årsverk for grunnskolelærerne i 4. kvartal 2020. Manglende lærerutdanning er særlig utbredt blant de med lave stillingsprosenter.

 2. Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole Artikkel 22. juni

  Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige. Her gis det en oversikt over slike sentrale kilder og hva som er de viktigste forskjellene mellom dem og SSBs nye statistikk om ansatte i barnehage og skole.