Ansatte i barnehage og skole (arkiv)

Publisert Tittel Åpne
17. august 2020 Flere lærere i heltidsstillinger Artikkel
3. juli 2019 Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen Artikkel
25. juni 2018 Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole Artikkel
25. juni 2018 9 av 10 barnehageansatte er kvinner Artikkel