Her er de største studiestedene i Norge

Publisert:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har klart flest studenter, men en rekke nye studiesteder har kommet inn på listen som følge av sammenslåinger de siste årene.

 

Høsten 2017 var det drøye 293 000 studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Dette er 4 000 flere enn høsten 2016, viser tall fra Studenter i høyere utdanning.

Om lag 277 500 studenter studerte ved universiteter og høgskoler i Norge høsten 2017, mens 15 500 gradsstudenter fra Norge studerte i utlandet.

– Store strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren de siste årene har ført til flere sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner. Som et resultat har «nye» utdanningsinstitusjoner dukket opp på lista over de 10 største universitetene og høgskolene når det gjelder antall studenter, sier seniorrådgiver Geir Nygård i SSB.

Figur 1. Studenter i høyere utdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2017

Studenter 2017
Nord universitet 11580
Universitetet i Agder 12690
Høgskulen på Vestlandet 15855
UiT - Norges arktiske universitet 16284
Universitetet i Bergen 17087
Høgskolen i Sørøst-Norge 17730
Høgskolen i Oslo og Akershus 20332
Handelshøyskolen BI 20719
Universitetet i Oslo 27540
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 39887

NTNU hadde nær 40 000 studenter høsten 2017, og var med det klart størst. Det var særlig etter at Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med NTNU i 2016 at studenttallet økte kraftig. Deretter var det 27 500 studenter ved Universitetet i Oslo, og rundt 20 500 studenter ved både Handelshøgskolen BI og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I 2016 lå Høgskolen i Buskerud og Vestfold på 10. plass i antall studenter. Etter sammenslåingen med Høgskolen i Telemark er Høgskolen i Sørøst-Norge den femte største utdanningsinstitusjonen i antall studenter i 2017, med 17 700 studenter.

Høgskulen på Vestlandet – tidligere Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane – er også ny på topp 10 lista i 2017 med nær 16 000 studenter.

Høgskolen i Innlandet – som i 2017 består av tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer – er ikke representert på lista siden studentene fortsatt er fordelt på henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

Faktaside