Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på omtrent 7 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet. i eget land i løpet av juli, august og september i år. Dette er en nedgang på 2,9 prosent sammenliknet med samme periode sist år.

Samtidig dro vi på litt under 3 millioner reiser til utlandet, en økning på hele 250 prosent fra 3. kvartal 2021.

2020 og 2021 var preget av reiserestriksjoner, og i løpet av disse årene reiste nordmenn i langt større grad enn tidligere i eget land, mens utenlandsreisene uteble. Etter reiserestriksjonene ble fjernet tidlig i 2022, strømmet nordmenn igjen over grensen.

– I 3. kvartal i år var antall reiser til utlandet tilbake til samme nivå som før pandemien. Samtidig har det høye antall Norgesreiser som vi så gjennom pandemien, fortsatt utover i 2022. Dette førte til at det ble gjort rekordmange reiser av nordmenn i løpet av juli, august og september i år, sier rådgiver Boyd Oyier i SSB.

Figur 1. Reiser til Norge og utlandet. 3. kvartal 2016 - 2022. Millioner

Vi brukte langt mer penger på reiser

I 3. kvartal i år brukte nordmenn omtrent 71 milliarder kroner i Utgifter brukt på transport, overnatting, mat, drikke, varer, tjenester og pakketurer ved en reise på reise. Det er hele 26 milliarder kroner mer enn i fjor, og er det høyeste beløpet som noen gang er registret i Reiseundersøkelsen. Omtrent halvparten ble brukt på reiser i Norge og halvparten på reiser til utlandet.

Antall reiser i Norge gikk ned med 2,9 prosent i 3. kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Forbruksutgiftene på reiser i Norge gikk også ned, med 3,9 prosent.

Forbruksutgifter på reiser til utlandet økte i takt med at antall reiser økte. I månedene juli, august og september i år brukte nordmenn til sammen rett under 35 milliarder kroner på reiser til utlandet, hele 27,5 milliarder kroner mer enn i fjor.

– Hvis vi tar et gjennomsnitt for 3. kvartal de siste fem årene, har vi brukt omtrent 4 500 kroner per reise i Norge, og omtrent 11 500 kroner per reise til utlandet. Når antall reiser til utlandet gikk kraftig opp og antall reiser til Norge var omtrent på samme nivå som i fjor, brukte vi totalt mye mer penger på reiser i år enn i fjor, sier Boyd Oyier.

På den typiske utenlandsturen reiser vi med fly og bor på hotell. På Norgesferie velger vi oftere billigere alternativer, som å kjøre bil i stedet for fly og bo på camping og egne hytter i stedet for hotell.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser i milliarder kroner. 3. kvartal 2016 - 2022

Rekordmange yrkesreiser

Av de om lag 10 millioner reisene som ble foretatt av nordmenn i 3. kvartal i år, var 1,5 millioner Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet.. Aldri før har nordmenn foretatt så mange yrkesreiser i et 3. kvartal. Det var rekord for denne type reiser både til Norge og til utlandet.

Nordmenn dro på hele 960 000 yrkesreiser i eget land i løpet av 3. kvartal i år. Dette var 380 000 flere enn i fjor. Antall yrkesreiser i eget land har holdt seg stabilt i årene 2018 til 2021 og var dermed ikke betydelig rammet av pandemien.

Yrkesreiser til utlandet som nesten var fraværende i 2020 og 2021, tok det seg kraftig opp i 3. kvartal i år. Vi reiste på rekordmange 560 000 yrkesreiser til utlandet.

– Etter at alle reiserestriksjonene ble fjernet tidligere i år, reiste vi til utlandet som aldri før, enten det var i forbindelse med jobb eller det var på fritiden, sier Boyd Oyier.

Figur 3. Yrkesreiser til Norge og utlandet. 3. kvartal 2016 - 2022. Millioner

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2022 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 9,9 millioner. Intervall: 9,2 millioner til 10,6 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 53,8 millioner. Intervall: 52,7 millioner til 54,9 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 70,7 milliarder. Intervall: 63,7 milliarder til 77,7 milliarder