Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 4,7 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen med minimum en overnatting uansett reisens formål i Norge i perioden januar til mars i år. Dette tilsvarer en økning på 15 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2021.

– Til tross for at den første perioden av årets 1. kvartal fortsatt var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med pandemien, var antall reiser innenlands tilbake på samme nivå som før pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad.

Vi dro på omtrent like mange reiser innenlands i 1. kvartal 2022 som i 1. kvartal i 2019. Den samme utviklingen ser en i overnattingsstatistikken for mars som viser at nordmenn overnatter på hotell i Norge som aldri før.

Figur 1. Reiser i Norge. 1. kvartal 2017 – 2022. Millioner

Flere reiser utenlands

I løpet av januar, februar og mars i år dro nordmenn på 840 000 reiser til utlandet, som er en økning på 71 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Norske myndigheter avviklet alle reiserestriksjonene fra midten av februar i år, som førte til at langt flere tok turen til utlandet i denne perioden i år enn i fjor. Fjoråret var preget av reiserestriksjoner i hele perioden.

– I årene før pandemiutbruddet reiste nordmenn på omtrent 1,5 millioner reiser til utlandet i løpet av 1. kvartal. Vi er fremdeles et stykke unna det nivået, sier Kristin Aasestad.

Figur 2. Reiser til utlandet. 1. kvartal 2017 – 2022. Millioner

60 prosent flere yrkesreiser

Av de 5,6 millioner reisene nordmenn foretok i første kvartal i år, var 900 000 av disse Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet. Dette er 60 prosent flere enn samme periode året før. Sammenliknet med årene før pandemiutbruddet ser en at både de norske og spesielt de utenlandske yrkesreisene har blitt betydelig redusert.

Yrkesreiser til utlandet har hatt en betydelig nedgang, som også har vært langt større enn for andre typer reiser til utlandet. Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 gikk nordmenn fra å foreta 360 000 til 60 000 yrkesreiser til utlandet i månedene januar, februar og mars – en nedgang på hele 83 prosent.

Også de norske yrkesreisene har nesten blitt halvert på tre år. I 1. kvartal i år foretok nordmenn 840 000 innenlands yrkesreiser, som er 470 00 færre enn i 1. kvartal 2019.

– Under pandemien har vi blitt vant til å bruke hjemmekontor og digitale løsninger. Det er litt tidlig å si med sikkerhet at disse løsningene permanent har erstattet mange av møtene som før pandemien ble gjort fysisk, men tallene viser foreløpig en utvikling i den retningen. sier Kristin Aasestad.

Figur 3. Yrkesreiser i Norge og til utlandet. 1. kvartal 2017 – 2022. Millioner

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2022 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 5,6 millioner. Intervall: 5,1 millioner til 6 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 20,1 millioner. Intervall: 19,1 millioner til 21,1 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 22,5 milliarder. Intervall: 19,2 milliarder til 25,8 milliarder

Tallene i statistikkbanktabell 04491: Forbruksutgifter, etter reisetype har blitt revidert og oppdatert for 1., 2. og 3. kvartal 2021. På grunn av en teknisk feil hadde forbruksutgifter for personer på reise både i Norge og i utlandet ikke blitt inkludert i tallene.