Eurostat har inngått et samarbeid med 4 av de største internasjonale plattformene for bestilling av overnattinger i Omfatter fritidsboliger bygget for rekreasjon, som hytter og leiligheter, men også privat hovedbolig som leies ut i perioder. Gjelder korttidsopphold. Omfatter ikke campingplasser, hoteller eller hyttegrender som er med i overnattingsstatistikken. over hele Europa. 29. juni publiserte Eurostat tall for dette i en artikkel i serien eksperimentell statistikk. Samarbeidet mellom Eurostat og plattformene bidrar til et mer komplett bilde av overnattingsstatistikkene de ulike landene publiserer i dag, hvor de sammen med fritidsboligformidling dekker den delen av overnattingene som skjer i boliger og fritidsboliger som ikke er bygget for kommersielt formål.

Fra de foreløpige tallene fra Eurostat kan vi se at hele 23 prosent av alle overnattingene var i «Oslo greater city»[1], som hadde litt mer enn det dobbelte av antall overnattinger som ble gjort i Bergen. Det kan være interessant å merke seg at selv om Oslo hadde klart flest overnattinger i 2019, var det under halvparten av det som var i København.

¹ «Oslo greater city» består her av Oslo, Bærum, Rælingen og Lørenskog. Se kodeliste for urbaniseringsgrad.

Flest fra utlandet, og de fleste leier hele boligen

Av de litt over 4 millioner overnattingene var hele 7 av 10 overnattinger fra utlandet. At det var flest fra utlandet som leide private boliger og hytter, har vi sett tidligere hos de norske plattformene også, hvor 8 av 10 overnattinger var fra utlandet i 2019. Her var det noen regionale forskjeller, hvor det faktisk var flere nordmenn enn utenlandske i Agder i 2019.

På flere av plattformene er det mulig å bestille enten hele stedet eller en sengeplass. Mer enn 8 av 10 overnattinger ble gjort der man hadde hele boligen for seg selv. Av de utenlandske gjestene, var det tilreisende fra Tyskland og USA som toppet listene, med henholdsvis 447 000 og 300 000 overnattinger i 2019.

Eurostat planlegger å ha endelig tall klare i løpet av september 2021, men frem til da er det mulig å se mer på tallene her.

Ettersom dette er eksperimentell statistikk, har det foreløpig ikke den kvaliteten offisiell statistikk har, og det kan være tilfeller hvor de overnattingene som måles, har blitt inkludert i enten fritidsboligformidling eller i statistikk for hyttegrender. Statistisk Sentralbyrå får tall samlet for de fire plattformene, hvor Eurostat sikrer konfidensialitet for den enkelte plattform.

Det jobbes nå aktivt med å kontrollere og validere tall for både 2019 og 2020 fra Eurostat sin side, hvor Statistisk Sentralbyrå kan kontrollere tall for 2020 ved hjelp av tall fra Skatteetaten. Dette gjør det mulig å kvalitetssikre tallene raskere, slik at dette kan bli offisiell statistikk. Det er enda ikke satt en dato for når tall for 2020 vil være tilgjengelige, men 2019 vil være ferdig kvalitetssikret i september 2021.

Det jobbes også med å måle kapasiteten for denne delen av delingsøkonomien, hvor man vil kunne gi tall på hvor mange private leiligheter, hytter og andre fritidsboliger som er tilgjengelige for leie i de ulike fylkene og byene. Her er det enda større fare for dobbelttellinger, da en bolig kan ligge ute på flere plattformer samtidig, Eurostat håper å ha tall for 2019 klare i løpet av 2021.

Det vil fremover komme publikasjoner på metode både fra Eurostat og SSB, dato for dette er enda ikke fastsatt.