Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på omtrent 8,1 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet. juli, august og september i år. Dette er en økning på nesten 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlet sett reiste vi like mye som før koronautbruddet i 3. kvartal. Forskjellen er at vi i pandemien har reist mye mer i Norge, og langt mindre til utlandet.

– Tallene viser at reiselysten fortsatt er stor hos nordmenn, selv om reisemønsteret vårt har endret seg under pandemien, sier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

Nordmenn var på hele 7,3 millioner reiser i eget land i 3. kvartal, som er en økning på 14 prosent fra samme kvartal i fjor. Norgesturene utgjorde 9 av 10 reiser i dette kvartalet.

Flere reiser utenlands

Lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten gjorde at flere tok turen til utlandet i løpet av kvartalet. I 3. kvartal dro nordmenn på 820 00 reiser til utlandet, som er en økning på 122 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Dette er fortsatt et stykke unna det som pleier å være et normalt nivå for 3. kvartal. I årene før pandemien var det vanlig at nordmenn dro på omkring 3 millioner utenlandsreiser i månedene juli, august og september, sier Boyd Oyier.

Figur 1. Reiser til Norge og utlandet, millioner, 3. kvartal

Vi brukte mer penger i Norge, men mindre totalt

I 3. kvartal i år brukte nordmenn 44,5 milliarder kroner i Utgifter brukt på transport, overnatting, mat, drikke, varer, tjenester og pakketurer ved en reise. på reise, i overkant av 10 milliarder kroner mer enn i fjor. Av dette ble 37,4 milliarder kroner brukt på reiser i Norge. Det er det høyeste beløpet vi har registrert noen gang i Reiseundersøkelsen.

Selv om forbruksutgiftene til reiser økte fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal i år, brukte vi mer penger før pandemien. Grunnen er at vi bruker mer penger på en gjennomsnittlig utenlandsreise enn på en reise i Norge.

– Hvis vi tar et gjennomsnitt for 3. kvartal de siste fem årene, har vi brukt omtrent 5000 kroner per reise i Norge og omtrent 12 500 kroner per reise til utlandet. Når antall reiser til Norge går opp og antall reiser til utlandet går ned, bruker vi også mindre penger på reiser totalt, sier Boyd Oyier.

På den typiske utenlandsturen reiser vi med fly og bor på hotell. På Norgesferie velger vi oftere billigere alternativer, som å kjøre bil i stedet for fly og bo på camping og egne hytter i stedet for hotell.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser i milliarder kroner. 3. kvartal

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2021 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 8,1 millioner. Intervall: 7,5 millioner til 8,7 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 44,5 millioner. Intervall: 42,7 millioner til 46,3 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 43 milliarder. Intervall: 36 milliarder til 50 milliarder