Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14020: Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype 1995M01 - 2024M06

Leonard Biermann, Statistisk sentralbyrå
+47 488 60 210
Edvard Garmannslund, Statistisk sentralbyrå
+47 48 99 77 82
03.07.2024 08:00
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Vare- og campingbiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Personbiler:
I løpet av måneden
Busser:
I løpet av måneden
Vare- og campingbiler:
I løpet av måneden
Lastebiler:
I løpet av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 354

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000