406155
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
406155
statistikk
2020-05-22T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-22 430

millioner kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland i 1. kvartal 2020

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20191. kvartal 2020Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT359 889361 4470,4
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet31 94526 118-18,2
Skatter og avgifter184 590179 643-2,7
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden105 671109 8744,0
Renter og utbytte7 9319 32017,5
Andre inntekter29 75236 49222,7
 
B. UTGIFTER I ALT356 948383 8777,5
Statens egne driftsutgifter i alt39 29941 2975,1
Nybygg, anlegg mv i alt14 90815 3563,0
Overføringer i alt302 741327 2248,1
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND2 941-22 430

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT359 889378 600314 098354 820361 447
Salg av varer og tjenester4 3394 7256 8059 7336 221
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet31 94526 33619 31719 77726 118
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 1565 5785 1025 8385 739
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3505453681 834460
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg40197126236121
Overføringer i alt317 059341 219282 380317 402322 788
Skatter og avgifter184 590246 208157 806239 905179 643
Medlemspremier til folketrygden43 84929 98245 95828 71944 469
Arbeidsgiveravgift til folketrygden61 82233 29465 34933 78865 405
Renter og utbytte7 93129 51911 45713 3929 320
Overføringer fra andre statlige regnskaper022043-4
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner355364366386355
Overføringer fra Norges bank14 79800019 706
Andre overføringer3 7141 8301 4441 1693 894
 
B. UTGIFTER I ALT356 948350 181322 556348 430383 877
Statens egne driftsutgifter i alt39 29945 41739 16854 60841 297
Lønn og godtgjørelser22 17425 04120 76322 80422 773
Varer og tjenester12 60513 63412 04120 43013 452
Andre driftsutgifter5 0207 3636 86310 0895 523
Driftsresultat i statens forretningsdrift-500-621-4991 285-451
Nybygg, anlegg mv i alt14 90817 29817 29624 49715 356
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet5 8046 2986 7077 5227 222
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 0931 3771 0931 073854
Nybygg, anlegg mv ellers8 0119 6239 49615 9027 280
Overføringer i alt302 741287 466266 092269 325327 224
Overføringer til andre statlige regnskaper27 19613 20318 3885 03827 796
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner66 47868 06756 10552 68865 459
Pensjoner, trygder mv, folketrygden112 502121 183118 778124 990119 245
Renteutgifter vedr. statsgjelden2 6764 8341272 1593 064
Andre overføringer93 88980 17972 69484 450111 660
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND2 94128 419-8 4586 390-22 430
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND7 80013 692-5 20012 058-62 470
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-4 85914 727-3 258-5 66840 040
 
F. NETTO UTLÅN MV12 170-2 652-3 6862 20361 676
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN11 16152 940000
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV28 19035 561-4287 87121 636

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20172018201920192020
A. INNTEKTER I ALT1 225 8881 350 5921 407 4071 432 2271 446 478
Salg av varer og tjenester19 27823 71425 60324 26525 874
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet86 620114 51097 376107 90087 200
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet24 64823 63622 67422 10022 900
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 8202 9703 0972 8732 785
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg9281 063600516667
Overføringer i alt1 091 5941 184 6991 258 0571 274 5731 307 052
Skatter og avgifter701 234776 326828 508852 880865 580
Medlemspremier til folketrygden137 747144 130148 508150 714156 500
Arbeidsgiveravgift til folketrygden175 773183 272194 253191 806202 600
Renter og utbytte41 37557 49662 29857 90759 174
Overføringer fra andre statlige regnskaper190716535102
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3731 4521 4701 4381 486
Andre overføringer16 1767 6198 1577 7937 710
 
B. UTGIFTER I ALT1 280 8661 318 1451 378 1161 378 9001 442 610
Statens egne driftsutgifter i alt166 838172 236178 493176 311185 897
Lønn og godtgjørelser82 77385 02190 78388 71693 379
Varer og tjenester52 28254 95358 71058 70561 349
Andre driftsutgifter31 95932 69029 33529 25431 846
Driftsresultat i statens forretningsdrift-176-428-335-364-677
Nybygg, anlegg mv i alt69 87868 59073 99975 98175 443
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet26 56422 55526 33127 00028 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 2284 4744 6364 5653 173
Nybygg, anlegg mv ellers40 08641 56143 03244 41644 270
Overføringer i alt1 044 1501 077 3191 125 6241 126 6081 181 270
Overføringer til andre statlige regnskaper57 97160 62463 82463 40564 802
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner232 778237 589243 338243 186252 251
Pensjoner, trygder mv, folketrygden449 831460 219477 454478 166497 650
Renteutgifter vedr. statsgjelden8 83310 6369 79610 48910 016
Andre overføringer294 737308 251331 212331 362356 551
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-54 97832 44729 29153 3273 868
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-63 54725 44528 35053 3283 867
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER8 5697 002941-11
 
F. NETTO UTLÅN MV-7 503-100 0198 03663910 113
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN50 95943 89964 10176 5150
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV34 887-63 12271 19677 15510 112

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Skatter på utvinning av petroleum21 76540 88322 63948 21416 286
Avgifter på utvinning av petroleum-882 6681814 116-65
Netto kontantstrøm fra SDØE32 98426 30618 40618 78325 252
Utbytte fra Equinor4 4345 0885 2225 3135 411
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet59 09574 94546 44976 42646 884

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2016201720182019
Skatter på utvinning av petroleum41 09365 049110 313133 501
Avgifter på utvinning av petroleum6 5136 1286 9736 878
Netto kontantstrøm fra SDØE66 45588 272118 68796 479
Utbytte fra Equinor10 7178 39814 98420 057
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet124 779167 847250 959256 915

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB