Strukturen i jordbruket

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Husdyr
05984: Husdyr, etter husdyrslag (1969 - 2016)
11507: Husdyr, etter husdyrslag (F) (1969 - 2016)
06447: Husdyr, etter husdyrslag (K) (1969 - 2016)
05985: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag (F) (2000 - 2016)
05986: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag og jordbruksareal i drift (2000 - 2016)
Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag
05979: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag, etter jordbruksareal i drift (2000 - 2016)
11583: Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr (F) (1969 - 2016)
06459: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag (K) (1969 - 2016)
Jordbruksareal
05982: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (1969 - 2016)
11506: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (F) (1969 - 2016)
06462: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (K) (1969 - 2016)
04496: Jordbruksareal i drift (dekar) (F) (1969 - 2016)
04500: Jordbruksareal per jordbruksbedrift (dekar) (F) (1969 - 2016)
05983: Jordbruksareal, etter bruken og bruksstorleik (dekar) (2000 - 2016)
03312: Jordbruksbedrifter (F) (1969 - 2016)
11582: Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter med forskjellige jordbruksvekstar (F) (1969 - 2016)
08646: Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter med ymse vekstar (K) (1969 - 2016)
03313: Jordbruksbedrifter, etter jordbruksareal i drift (F) (1969 - 2016)
05981: Jordbruksbedrifter med ymse vekstar og gjennomsnittleg areal, etter jordbruksareal i drift (2000 - 2016)
05980: Jordbruksbedrifter, etter vekstar og gjennomsnittleg areal (F) (2000 - 2016)
Jordbruksbedrifter (gardsbruk) og personlege brukarar (gardbrukarar)
05988: Jordbruksbedrifter, etter brukartype (F) (1999 - 2016)
05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift (1999 - 2016)
05972: Jordbruksbedrifter, etter kjønn på referanseperson og brukartype (1999 - 2016)
05976: Personlege brukarar, etter kjønn og gjennomsnittsalder (F) (1999 - 2016)
05977: Personlege brukarar, etter kjønn, gjennomsnittsalder og jordbruksareal i drift (1999 - 2016)
05974: Personlege brukarar, etter alder (F) (1999 - 2016)
05975: Personlege brukarar, etter alder og jordbruksareal i drift (1999 - 2016)
Avslutta tidsserier
05978: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag (F) (avslutta serie) (2000 - 2016)
06016: Jordbruksbedrifter, etter driftsform (avslutta serie) (2000 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken