Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

12659: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal, etter driftsform (F) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

driftsform Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2019
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
antall
Jordbruksareal i drift:
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
01.10.
Jordbruksareal i drift:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken