Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12661: Jordbruksbedrifter med økologisk drift, godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens) (F) 1995 - 2022

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
21.03.2023 08:00
Jordbruksbedrifter med økologisk drift og jordbruksbedrifter under omlegging:
antall
Godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
dekar
Godkjent økologisk jordbruksareal:
dekar
Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
dekar
Prosent økologisk jordbruksareal (godkjent+ karens) av totalt jordbruksareal i drift:
prosent
Jordbruksbedrifter med økologisk drift og jordbruksbedrifter under omlegging:
01.10.
Godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
01.10.
Godkjent økologisk jordbruksareal:
01.10.
Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
01.10.
Prosent økologisk jordbruksareal (godkjent+ karens) av totalt jordbruksareal i drift:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Medrekna økologisk areal og karensareal ute av drift t.o.m. 2011. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.