Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift 1999 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
16.02.2024 08:00
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
jordbruksbedrifter
Ansvarleg selskap:
jordbruksbedrifter
Aksje selskap, institusjon o.l:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
31.07
Ansvarleg selskap:
31.07
Aksje selskap, institusjon o.l:
31.07
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 dekar , 1 - 4 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 0 dekar

0 dekar omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med personleg brukar , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk

statistikkvariabel: Ansvarleg selskap , jordbruksareal i drift: 1 - 4 dekar

1 - 4 dekar omfattar i hovudsak einingar med hagebruk