Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05982: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) 1969 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Før 1999: Omfattar jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999: Omfattar også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovudsak samdrifter og hagebruk.
vekst
Rug
Rug er inkludert i rugkveite frå 2000.
Rotvekster til fôr, grønfôr og silovekstar
Rotvekstar til fôr er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.
Grønfôr- og silovekstar
Rotvekstar til fôr er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Brukerveiledning for statistikkbanken