Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12660: Husdyr på utmarksbeite (K) 1995 - 2020

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
31.05.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med husdyr på utmarksbeite:
antall
Husdyr i alt på utmarksbeite:
antall
Storfe på utmarksbeite:
antall
Sauer på utmarksbeite:
antall
Jordbruksbedrifter med husdyr på utmarksbeite:
01.10.
Husdyr i alt på utmarksbeite:
01.10.
Storfe på utmarksbeite:
01.10.
Sauer på utmarksbeite:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Husdyr på minst 8 veker utmarksbeite t.o.m. 2008 og minst 5 veker f.o.m. 2009. Husdyr på utmarksbeite blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Husdyr i alt på utmarksbeite

Gjeld storfe, sauer, geiter og hestar på utmarksbeite.