Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

12660: Husdyr på utmarksbeite (K) 1995 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Husdyr på minst 8 veker utmarksbeite t.o.m. 2008 og minst 5 veker f.o.m. 2009. Husdyr på utmarksbeite blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Husdyr i alt på utmarksbeite

Gjeld storfe, sauer, geiter og hestar på utmarksbeite.