Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

12660: Husdyr på utmarksbeite (K) 1995 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2019
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med husdyr på utmarksbeite:
antall
Husdyr i alt på utmarksbeite:
antall
Storfe på utmarksbeite:
antall
Sauer på utmarksbeite:
antall
Referansetid
Jordbruksbedrifter med husdyr på utmarksbeite:
01.10.
Husdyr i alt på utmarksbeite:
01.10.
Storfe på utmarksbeite:
01.10.
Sauer på utmarksbeite:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Husdyr på minst 8 veker utmarksbeite t.o.m. 2008 og minst 5 veker f.o.m. 2009. Husdyr på utmarksbeite blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Husdyr i alt på utmarksbeite
Gjeld storfe, sauer, geiter og hestar på utmarksbeite.

Brukerveiledning for statistikkbanken