Strukturen i jordbruket

03312: Jordbruksbedrifter (F) 1969 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5507
bbj@ssb.no

Anne Bye Snellingen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5239
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
01.06.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for siste år.
Før 1999: Omfattar jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999: Omfattar også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovudsak samdrifter og hagebruk.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken