Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

12662: Godkjent økologisk jordbruksareal, etter bruken 1995 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vekst
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 25

vekst

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godkjent økologisk drive jordbruksareal i alt , Fulldyrka eng , Overflatedyrka eng ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Medrekna økologisk areal og karensareal ute av drift t.o.m. 2011.
vekst
Grøngjødsling
Brakk er inkludert i grøngjødsling i 1996.
Grønfôr- og silovekstar
Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.
Korn
Korn til krossing er inkludert i korn t.o.m. 1999.
Andre vekstar
Grønsaker og urter, frukt og bær er inkludert i andre vekster i 1996.

Brukerveiledning for statistikkbanken