Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

12662: Godkjent økologisk jordbruksareal, etter bruken 1995 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godkjent økologisk drive jordbruksareal i alt , Fulldyrka eng , Overflatedyrka eng ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Medrekna økologisk areal og karensareal ute av drift t.o.m. 2011.

vekst

Grøngjødsling

Brakk er inkludert i grøngjødsling i 1996.

Grønfôr- og silovekstar

Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.

Korn

Korn til krossing er inkludert i korn t.o.m. 1999.

Andre vekstar

Grønsaker og urter, frukt og bær er inkludert i andre vekster i 1996.