Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

12658: Jordleige (K) 1969 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2019
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal i drift i alt:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
prosent
Jordbruksbedrifter i alt:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
prosent
Referansetid
Jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Leigd jordbruksareal blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken