Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

12658: Jordleige (K) 1969 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2019
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal i drift i alt:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
prosent
Jordbruksbedrifter i alt:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
prosent
Referansetid
Jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Leigd jordbruksareal blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken