Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07662: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn (prosent) (F) (1995-1999 - 2012-2016)
05307: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn og alder (prosent) (1973 - 2016)
07695: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2005 - 2016)
07692: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og alder (prosent) (2008 - 2016)
07664: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2009)
07696: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2008 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken