Helseforhold og levevaner

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

Rusundersøkelsen 2021

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

Unge har drukket sjeldnere under pandemien

Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår. Voksne og eldre har derimot drukket som tidligere.

Fall vanligste arbeidsulykke

I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

41 døde i arbeidsulykker

Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helseforhold og levevaner.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet dødsårsaker.

faktasider