Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
11426: Dagligrøykere og av-og-til-røykere 25-74 år, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2005 - 2019
Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Andel dagligrøykere:
prosent
Andel av-og-til-røykere:
prosent
Referansetid
Andel dagligrøykere:
Gjennomsnitt for perioden
Andel av-og-til-røykere:
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
år
2016
Tall ble rettet 28.3.2018.
2017
Tall ble rettet 28.3.2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken