Røyk, alkohol og andre rusmidler

07662: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn (prosent) (F) 1995-1999 - 2015-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Andel dagligrøykere (16-74 år):
prosent
Andel av-og-til-røykere (16-74 år):
prosent
Referansetid
Andel dagligrøykere (16-74 år):
Gjennomsnitt for perioden
Andel av-og-til-røykere (16-74 år):
Gjennomsnitt av perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken