Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
07662: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn (prosent) (F) 1995-1999 - 2015-2019
Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Andel dagligrøykere (16-74 år):
prosent
Andel av-og-til-røykere (16-74 år):
prosent
Referansetid
Andel dagligrøykere (16-74 år):
Gjennomsnitt for perioden
Andel av-og-til-røykere (16-74 år):
Gjennomsnitt av perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken