Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
05307: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn og alder (prosent) 1973 - 2019
Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Andel dagligrøykere:
prosent
Andel av-og-til-røykere:
prosent
Referansetid
Andel dagligrøykere:
Gjennomsnitt for perioden
Andel av-og-til-røykere:
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 47 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Andel dagligrøykere
Treårig glidende gjennomsnitt fram til 2008. Fra 2009 vises tall for det enkelte år

Brukerveiledning for statistikkbanken