Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11427: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere 25-74 år, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2008 - 2023

Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 92 42 70 07
18.01.2024 08:00
Bruker snus daglig:
prosent
Bruker snus av og til:
prosent
Bruker snus daglig:
Gjennomsnitt for perioden
Bruker snus av og til:
Gjennomsnitt for perioden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, fordelt etter utdanning, for 2008-2022 ble rettet 18. januar 2024 kl. 08:00. Rettelsen skyldes en endring i grupperingen av utdanningsnivå og innebærer små endringer. Tidligere ble personer med «Ingen utdanning og førskoleutdanning» gruppert under «Grunnskolenivå». Disse har nå blitt plassert under «Uoppgitt eller ingen fullført utdanning».

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

år

2015

Tall for andel daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere for 2015 og 2016 ble rettet 18. januar 2024 kl. 08:00. Rettelsen skyldes en feil i utvalget og innebærer små endringer.

2016

Tall for andel daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere for 2015 og 2016 ble rettet 18. januar 2024 kl. 08:00. Rettelsen skyldes en feil i utvalget og innebærer små endringer.

2021

Tall for andel daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere for 2021 og 2022 ble rettet 18. januar 2024 kl. 08:00. Rettelsen skyldes en oppdatering av metoden for frafallsvekting og innebærer små endringer.

2022

Tall for andel daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere for 2021 og 2022 ble rettet 18. januar 2024 kl. 08:00. Rettelsen skyldes en oppdatering av metoden for frafallsvekting og innebærer små endringer.