Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
07696: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2016
Sist endret
20.01.2017
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Bruker snus daglig (prosent):
prosent
Bruker snus av og til (prosent):
prosent
Referansetid
Bruker snus daglig (prosent):
Gjennomsnitt for perioden
Bruker snus av og til (prosent):
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken