Røyk, alkohol og andre rusmidler

07696: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2017
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Bruker snus daglig (prosent):
prosent
Bruker snus av og til (prosent):
prosent
Referansetid
Bruker snus daglig (prosent):
Gjennomsnitt for perioden
Bruker snus av og til (prosent):
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken