Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen

12389: Bruk av alkohol, cannabis og vanedannende legemidler, etter utdanningsnivå (25-79 år) (prosent) 2018 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere , Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig , Andel som har brukt cannabis noen gang ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Daglig medisinbruk: andel som har bruk et reseptbelagt legemiddel daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke.
Utvalg: spørsmål om bruk av alkohol og medisiner gikk til personer 16 - 79 år, mens spørsmålene om cannabis gikk til personer 16-64 år.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken