Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen

12510: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn (prosent) (F) 2008-2012 - 2016-2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008-2012 , 2009-2013 , 2010-2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken