Røyk, alkohol og andre rusmidler

12510: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn (prosent) (F) 2008-2012 - 2015-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Joachim Wettergreen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 399
jwe@ssb.no

Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Bruker snus daglig:
prosent
Bruker snus av og til:
prosent
Referansetid
Bruker snus daglig:
Gjennomsnitt for perioden
Bruker snus av og til:
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken