Røyk, alkohol og andre rusmidler

12392: Bruk av alkohol, cannabis og vanedannende legemidler, etter kjønn og alder (prosent) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.11.2019
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Joachim Wettergreen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 399
jwe@ssb.no

Måleenhet
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
prosent
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
prosent
Andel som har brukt cannabis noen gang:
prosent
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
prosent
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
prosent
Referansetid
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
31.12
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
31.12
Andel som har brukt cannabis noen gang:
31.12
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
31.12
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Daglig medisinbruk: andel som har bruk et reseptbelagt legemiddel daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke.
Utvalg: spørsmål om bruk av alkohol og medisiner gikk til personer 16 - 79 år, mens spørsmålene om cannabis gikk til personer 16-64 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken