Røyk, alkohol og andre rusmidler

12392: Bruk av alkohol, cannabis og vanedannende legemidler, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.10.2018
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 42
aje@ssb.no

Joachim Wettergreen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 399
jwe@ssb.no

Måleenhet
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
prosent
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
prosent
Andel som har brukt cannabis noen gang (personer 16 - 64 år):
prosent
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder (personer 16 - 64 år):
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
prosent
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
prosent
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
prosent
Referansetid
Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere:
31.12
Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig:
31.12
Andel som har brukt cannabis noen gang (personer 16 - 64 år):
31.12
Andel som har brukt cannabis siste 12 måneder (personer 16 - 64 år):
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt reseptbelagte sovemidler daglig eller nesten daglig:
31.12
Andel som har brukt beroligende medikamenter på resept siste 12 månedene:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept siste 12 måneder:
31.12
Andel som har brukt smertestillende medikamenter på resept daglig eller nesten daglig:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Daglig medisinbruk: andel som har bruk et reseptbelagt legemiddel daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke.
Utvalg: spørsmål om bruk av alkohol og medisiner gikk til personer 16 - 79 år, mens spørsmålene om cannabis gikk til personer 16-64 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken