Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07418: StatRes. Politi og påtale. Ressursinsats. Politidistrikt (avslutta serie) (2005 - 2012)
07419: StatRes. Politi og påtale. Ressursinsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Politidistrikt (avslutta serie) (2005 - 2012)
08909: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Lovbrudd anmeldt i alt, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe (antall). Politidistrikt (avslutta serie) (2005 - 2012)
09191: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Innkomne gjeldsordninger og utleggsbegjæringer (avslutta serie) (2008 - 2012)
09208: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Innkomne saker til politiet - utlendingsforvaltningen, etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2012)
09209: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Tvungen retur med politiet (avslutta serie) (2007 - 2012)
08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie) (2005 - 2011)
08910: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie) (2005 - 2012)
07042: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent) (avslutta serie) (2005 - 2009)
08912: StatRes. Politi og påtale. Relaterte indikatorer. Siktede med tilbakefall (femårsperiode), etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe før tilbakefall (prosent) (avslutta serie) (2000-2005 - 2006-2011)
07044: StatRes. Politi og påtale. Relaterte indikatorer. Studenter på politihøgskolen (avslutta serie) (2005 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken