Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie) 2005 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt (-2015) , Oslo (-2015) , Østfold (-2015) ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel

lovbruddskategori / lovbruddsgruppe


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken