Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

07044: StatRes. Politi og påtale. Relaterte indikatorer. Studenter på politihøgskolen (avslutta serie) 2005 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2005 til 2009 var studenter som tar videreutdanning med i tallene, men fom 2010 inngår disse studentene ikke lenger i tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken