Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

07418: StatRes. Politi og påtale. Ressursinsats. Politidistrikt (avslutta serie) 2005 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Egenproduksjon (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) , Kjøp av varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

politidistrikt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Politi og påtale i alt , Politidistrikt i alt , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken