Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

08912: StatRes. Politi og påtale. Relaterte indikatorer. Siktede med tilbakefall (femårsperiode), etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe før tilbakefall (prosent) (avslutta serie) 2000-2005 - 2006-2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

lovbruddskategori / lovbruddsgruppe


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken