Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

09209: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Tvungen retur med politiet (avslutta serie) 2007 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken