Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

07419: StatRes. Politi og påtale. Ressursinsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Politidistrikt (avslutta serie) 2005 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

politidistrikt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Politi og påtale i alt , Politidistrikt i alt , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2008 ble en enhet som tidligere var registrert under Oslo politidistrikt inkludert i gruppen 'andre enheter i politi og påtale' Enkelte av de tidligere publiserte tallene for årgangene 2005-2007 ble endret ved publisering av 2010-årgangen den 28.11.2011. Kun absolutte tall som er endret.

statistikkvariabel: Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt per 1 000 innbyggere , år: 2010

Tallet for Årsverk i alt per 1 000 innbyggere, Politi og påtale i alt, ble feilaktig rettet fra 2,8 til 2,7 den 1. november 2012. Tallet ble rettet tilbake 12. november 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken