Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

09208: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Innkomne saker til politiet - utlendingsforvaltningen, etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

sakstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sakstyper , Asyl , Arbeid og opphold ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1.10.2009 er det ikke lenger krav om oppholdstillatelse for ikke-nordiske EØS-borgere, med noen unntak for borgere fra Romania og Bulgaria. Etter dette er det for disse personene kun krav om at de registrerer seg for norske myndigheter når de skal oppholde seg i Norge lenger enn 3 måneder. Denne endringen har betydning for statistikken over antall innkomne saker til politiet - utlendingsforvaltningen, og spesielt for sakstypene 'Arbeid og opphold inkl. EØS-borgere' og 'Registreringsordningen for EØS-borgere'.

Brukerveiledning for statistikkbanken