Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

07042: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2009

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall kan ikke forekomme

Brukerveiledning for statistikkbanken