Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen

09191: StatRes. Politi og påtale. Aktiviteter og tjenester. Innkomne gjeldsordninger og utleggsbegjæringer (avslutta serie) 2008 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Oslo , Østfold ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken