Driftsundersøkelse for sjøfart

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13530: Utenriks sjøfart, fraktinntekter og driftskostnader (mill. kr) 2020 - 2021

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
16.05.2023 08:00
Godsfrakt med egne eller innleide skip:
mill. kr
Utleie skip med mannskap:
mill. kr
Utleie skip uten mannskap:
mill. kr
Linje/passasjerfrakt:
mill. kr
Andre driftsinntekter fra fraktkontrakt:
mill. kr
Andre driftsinntekter fra sjøfart:
mill. kr
Sum bruttofrakter:
mill. kr
Bunkers:
mill. kr
Smøreolje:
mill. kr
Reisebestemte kostnader eksklusiv bunkers:
mill. kr
Lasting og lossing:
mill. kr
Tidscertepartier for innleide norske skip:
mill. kr
Tidscertepartier for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Bareboatcertepartier for innleide norske skip:
mill. kr
Bareboatcertepartier for innleide utenlandske skip:
mill. kr
Lønnskostnader til egne ansatte:
mill. kr
Kostnader for hyre av mannskap fra andre selskap:
mill. kr
Forsikringspremier på skip:
mill. kr
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
mill. kr
Dokking, surveys og periodisk vedlikehold av skip:
mill. kr
Opplag og løpende reperasjon/vedlikehold av skip:
mill. kr
Av- og nedskrivninger:
mill. kr
Andre administrative kostnader knyttet til skip:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Sum driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultater:
mill. kr
Driftsmargin (prosent):
prosent
Godsfrakt med egne eller innleide skip:
31.12.
Utleie skip med mannskap:
31.12.
Utleie skip uten mannskap:
31.12.
Linje/passasjerfrakt:
31.12.
Andre driftsinntekter fra fraktkontrakt:
31.12.
Andre driftsinntekter fra sjøfart:
31.12.
Sum bruttofrakter:
31.12.
Bunkers:
31.12.
Smøreolje:
31.12.
Reisebestemte kostnader eksklusiv bunkers:
31.12.
Lasting og lossing:
31.12.
Tidscertepartier for innleide norske skip:
31.12.
Tidscertepartier for innleide utenlandske skip:
31.12.
Bareboatcertepartier for innleide norske skip:
31.12.
Bareboatcertepartier for innleide utenlandske skip:
31.12.
Lønnskostnader til egne ansatte:
31.12.
Kostnader for hyre av mannskap fra andre selskap:
31.12.
Forsikringspremier på skip:
31.12.
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
31.12.
Dokking, surveys og periodisk vedlikehold av skip:
31.12.
Opplag og løpende reperasjon/vedlikehold av skip:
31.12.
Av- og nedskrivninger:
31.12.
Andre administrative kostnader knyttet til skip:
31.12.
Andre driftskostnader:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultater:
31.12.
Driftsmargin (prosent):
31.12.
Godsfrakt med egne eller innleide skip:
Løpende priser
Utleie skip med mannskap:
Løpende priser
Utleie skip uten mannskap:
Løpende priser
Linje/passasjerfrakt:
Løpende priser
Andre driftsinntekter fra fraktkontrakt:
Løpende priser
Andre driftsinntekter fra sjøfart:
Løpende priser
Sum bruttofrakter:
Løpende priser
Bunkers:
Løpende priser
Smøreolje:
Løpende priser
Reisebestemte kostnader eksklusiv bunkers:
Løpende priser
Lasting og lossing:
Løpende priser
Tidscertepartier for innleide norske skip:
Løpende priser
Tidscertepartier for innleide utenlandske skip:
Løpende priser
Bareboatcertepartier for innleide norske skip:
Løpende priser
Bareboatcertepartier for innleide utenlandske skip:
Løpende priser
Lønnskostnader til egne ansatte:
Løpende priser
Kostnader for hyre av mannskap fra andre selskap:
Løpende priser
Forsikringspremier på skip:
Løpende priser
Kommisjon til befraktere, meglere og agenter:
Løpende priser
Dokking, surveys og periodisk vedlikehold av skip:
Løpende priser
Opplag og løpende reperasjon/vedlikehold av skip:
Løpende priser
Av- og nedskrivninger:
Løpende priser
Andre administrative kostnader knyttet til skip:
Løpende priser
Andre driftskostnader:
Løpende priser
Sum driftskostnader:
Løpende priser
Driftsresultater:
Løpende priser
Driftsmargin (prosent):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godsfrakt med egne eller innleide skip , Utleie skip med mannskap , Utleie skip uten mannskap ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene kan ikke direkte sammenlignes med eldre årganger i tabellene 11584 og 07321. Dette skyldes gjennomgang og endring av næringskoder for sjøfartsnæringene.