Konjunkturtendensene

Til toppen

12880: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser 1991 - 2023

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger mv , Konsum i offentlig forvaltning , Bruttoinvestering i fast realkapital ,

Valgt 1 av totalt 42

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prognoser for inneværende og framtidige år.
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
statistikkvariabel
Etterspørsel fra Fastlands-Norge
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
KPI-JAE
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
Pengemarkedsrente (nivå)
Tall for 1991-2019 ble rettet 17.11.2020.
Utlånsrente, rammelån (nivå)
Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
Importveid kronekurs (44 land)
Positivt fortegn innebærer depresiering.
Driftsbalansen (milliarder kr)
Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken