Konjunkturtendensene

Til toppen

12880: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser 1991 - 2024

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger mv , Konsum i offentlig forvaltning , Bruttoinvestering i fast realkapital ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Prognoser for inneværende og framtidige år.
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.

statistikkvariabel

Etterspørsel fra Fastlands-Norge

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.

KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

Pengemarkedsrente (nivå)

Tall for 1991-2019 ble rettet 17.11.2020.

Utlånsrente, rammelån (nivå)

Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.

Importveid kronekurs (44 land)

Positivt fortegn innebærer depresiering.

Driftsbalansen (milliarder kr)

Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.